0
Your Cart
Share in

Denver PFF-1064W White 119101040350

 Features

Smart 10.1” digital Wi-Fi photoframe with FULL HD IPS touchscreen
Preinstalled FRAMEO software that enables you to make personal photo frame functions
Download app to your smartphone, and then push photos and video through to the FRAMEO photoframe – This is perfect if you give the Frameo to a family member etc.
Frameo is a new type of social media based on photos – Have hundreds of friends pushing pictures and video directly to your photoframe.
Send your family or friends the newest pictures/videos from Christmas, when you are on vacations etc.
Add text to the pictures
FRAMEO photoframe gives photosharing a new and much more personal touch
The owner of the FRAMEO photoframe are in control. You decide who shall be able to send you pictures/videos, you can invite friends, family etc.
10.1” FULL HD IPS touchscreen with 1080P resolution: 1920×1200
Dual band Wi-FI – 2.4 and 5GHz
Set time for rotation of pictures between 10 seconds and 30 mins.
Timer function to make the FRAMEO photoframe turn off automatically at night. You can e.g. set it to be off between 23.00 and 08.00
Add and delete FRAMEO friends directly from the touchscreen
16GB memory – you can save thousands of pictures directly onto the FRAMEO photoframe
File types: JPEG photos and video from smartphone
Storage: 16GB internal storage + MicroSD card slot for importing pictures from MicroSD card
Power supply: 100-240V~50-60Hz/5V~2A adaptor
Size: 26.40 (W) X 18.30 (D) X 2.40 (H)

 Funkcijas

Viedais 10,1 collas digitālais Wifi foto rāmis ar FULL HD IPS skārienekrānu
Iepriekš instalēta FRAMEO programmatūra, kas ļauj veikt personiskas foto rāmja funkcijas
Lejupielādējiet lietotni viedtālrunī un pēc tam ievietojiet fotoattēlus un video FRAMEO fotorāmī — tas ir lieliski piemērots, ja Frameo piešķirat kādam ģimenes loceklim utt.
Frameo ir jauna veida sociālie saziņas līdzekļi, kuru pamatā ir fotoattēli — ļaujiet simtiem draugu ievietot attēlus un video tieši jūsu foto rāmī.
Nosūtiet savai ģimenei vai draugiem jaunākos attēlus/video no Ziemassvētkiem, kad esat atvaļinājumā utt.
Pievienojiet attēliem tekstu
FRAMEO foto rāmis sniedz fotoattēlu kopīgošanai jaunu un daudz personiskāku pieskārienu
FRAMEO fotorāmja īpašnieks to kontrolē. Jūs izlemjat, kurš varēs jums nosūtīt attēlus/video, varat uzaicināt draugus, ģimeni utt.
10,1 collas FULL HD IPS skārienekrāns ar 1080P izšķirtspēju: 1920×1200
Divjoslu Wi-FI – 2,4 un 5 GHz
Iestatiet attēlu pagriešanas laiku no 10 sekundēm līdz 30 minūtēm.
Taimera funkcija, lai FRAMEO foto rāmis naktī automātiski izslēgtos. Jūs varat piem. iestatiet, lai tas būtu izslēgts no 23.00 līdz 08.00
Pievienojiet un dzēsiet FRAMEO draugus tieši no skārienekrāna
16 GB atmiņa — varat saglabāt tūkstošiem attēlu tieši FRAMEO foto rāmī
Failu veidi: JPEG fotoattēli un video no viedtālruņa
Atmiņa: 16GB iekšējā atmiņa + MicroSD kartes slots attēlu importēšanai no MicroSD kartes
Barošana: 100-240V~50-60Hz/5V~2A adapteris
Izmērs: 26,40 (P) X 18,30 (D) X 2,40 (A)

 Функции

Умная 10,1-дюймовая цифровая фоторамка Wi-Fi с сенсорным экраном FULL HD IPS
Предустановленное программное обеспечение FRAMEO, позволяющее выполнять функции персональной фоторамки.
Загрузите приложение на свой смартфон, а затем загрузите фотографии и видео в фоторамку FRAMEO. Это идеально, если вы передаете Frameo члену семьи и т.д.
Frameo — это новый тип социальных сетей, основанный на фотографиях. Сотни друзей загружают фотографии и видео прямо в вашу фоторамку.
Отправляйте своей семье или друзьям новейшие фотографии/видео с Рождества, когда вы в отпуске и т.д.
Добавьте текст к картинкам
Фоторамка FRAMEO дает новый и гораздо более индивидуальный подход к обмену фотографиями.
Все под контролем владельца фоторамки FRAMEO. Вы сами решаете, кто сможет присылать вам фотографии/видео, вы можете приглашать друзей, родственников и т.д.
10,1-дюймовый сенсорный экран FULL HD IPS с разрешением 1080P: 1920×1200
Двухдиапазонный Wi-Fi — 2,4 и 5 ГГц.
Установите время для вращения изображений от 10 секунд до 30 минут.
Функция таймера для автоматического отключения фоторамки FRAMEO ночью. Вы можете, например. отключить ее с 23:00 до 08:00
Добавляйте и удаляйте друзей FRAMEO прямо с сенсорного экрана
Память 16 ГБ — вы можете сохранить тысячи снимков прямо в фоторамку FRAMEO
Типы файлов: фото в формате JPEG и видео со смартфона
Хранилище: 16 ГБ встроенной памяти + слот для карты MicroSD для импорта изображений с карты MicroSD
Источник питания: адаптер 100-240В~50-60Гц/5В~2А
Размер: 26,40 (Ш) X 18,30 (Г) X 2,40 (В)

 funkcijos

Išmanusis 10,1 colio skaitmeninis Wi-Fi nuotraukų rėmelis su FULL HD IPS jutikliniu ekranu
Iš anksto įdiegta FRAMEO programinė įranga, leidžianti atlikti asmenines nuotraukų rėmelio funkcijas
Atsisiųskite programą į savo išmanųjį telefoną, tada nuotraukas ir vaizdo įrašus perkelkite į FRAMEO nuotraukų rėmelį – tai puikiai tiks, jei „Frameo“ padovanosite šeimos nariui ir pan.
„Frameo“ yra naujo tipo socialinė medija, pagrįsta nuotraukomis – šimtai draugų siunčia nuotraukas ir vaizdo įrašus tiesiai į jūsų nuotraukų rėmelį.
Siųskite savo šeimai ar draugams naujausias nuotraukas/vaizdo įrašus iš Kalėdų, kai atostogaujate ir pan.
Pridėkite tekstą prie paveikslėlių
FRAMEO nuotraukų rėmelis suteikia dalijimuisi nuotraukomis naują ir daug asmeniškesnį ryšį
FRAMEO nuotraukų rėmelį valdo savininkas. Jūs nuspręsite, kas galės jums siųsti nuotraukas / vaizdo įrašus, galite pakviesti draugus, šeimą ir pan.
10,1 colio FULL HD IPS jutiklinis ekranas su 1080P raiška: 1920×1200
Dviejų juostų Wi-Fi – 2,4 ir 5 GHz
Nustatykite nuotraukų pasukimo laiką nuo 10 sekundžių iki 30 minučių.
Laikmačio funkcija, kad FRAMEO nuotraukų rėmelis automatiškai išsijungtų naktį. Galite pvz. nustatykite, kad jis būtų išjungtas tarp 23.00 ir 08.00 val
Pridėkite ir ištrinkite FRAMEO draugus tiesiai iš jutiklinio ekrano
16 GB atminties – galite įrašyti tūkstančius nuotraukų tiesiai į FRAMEO nuotraukų rėmelį
Failų tipai: JPEG nuotraukos ir vaizdo įrašai iš išmaniojo telefono
Saugykla: 16 GB vidinė atmintis + „MicroSD“ kortelės lizdas nuotraukoms importuoti iš „MicroSD“ kortelės
Maitinimas: 100-240V~50-60Hz/5V~2A adapteris
Dydis: 26,40 (P) X 18,30 (G) X 2,40 (A)

 

Weight 11,550 kg
Dimensions 26,4 × 26,4 × 2,4 cm

Brand

Denver

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.