0
Your Cart
Share in

Denver SHA-150 118111000020

● Smart home alarm system with keypad with redundant lithium battery and built-in siren.
● Based on the TUYA platform – compatible with all other TUYA compatible models in the TUYA ecosystem.
● Use the DENVER SMART HOME app
● Setup is compatible with Alexa and Google Assistant.
● Activate / deactivate the system via APP, SMS, phone call or keypad.
● Notifications in case of alarm and system status changes.
● Stay connected via GSM, even if you don’t have an Internet connection or your home Wi-Fi is offline.
● Website audio monitoring using the APP.
● Built-in emergency siren.
● 600mAh / 7.4V lithium battery included for more than 8 hours of standby time.
● GSM module 850/900/1800/1900 MHz
● 433 MHz wireless
● You can send an alarm to 5 receivers via SMS / call, 1 speed dial number and 1 RFID SMS notification number.
● Weight: 1.29 kg
 
● Viedā mājas trauksmes sistēma ar tastatūru ar rezerves litija akumulatoru un iebūvētu sirēnu.
● Balstīta uz TUYA platformu – savietojama ar visiem citiem TUYA saderīgiem modeļiem TUYA ekosistēmā.
● Izmanto lietotni DENVER SMART HOME
● Iestatīšana ir savietojama ar Alexa un Google Assistent.
● Aktivizēt/izslēgt sistēmu, izmantojot lietotni, SMS, telefona zvanu vai ar tastatūru.
● Paziņojumi trauksmes un sistēmas statusa izmaiņu gadījumā.
● Saglabājiet savienojumu, izmantojot GSM, pat ja jums nav interneta savienojuma vai jūsu mājas Wi-Fi ir bezsaistē.
● Vietnes audio novērošana, izmantojot lietotni.
● Iebūvēta sirēna ārkārtas gadījumiem.
● Iekļauts 600 mAh / 7,4 V litija akumulators, kas nodrošina vairāk nekā 8 stundu gaidīšanas laiku.
● GSM modulis 850/900/1800/1900 MHZ
● 433 MHz bezvadu
● Var nosūtīt trauksmi 5 uztvērējiem ar īsziņu / zvana palīdzību, 1 ātrās sastādīšanas numuru un 1 RFID SMS paziņojuma numuru.
● Svars : 1.29 kg
 ● Умная домашняя сигнализация с клавиатурой с резервным литиевым аккумулятором и встроенной сиреной.
● На основе платформы TUYA – совместима со всеми другими совместимыми с TUYA моделями в экосистеме TUYA.
● Используйте приложение DENVER SMART HOME
● Настройка совместима с Alexa и Google Assistant.
● Активируйте / деактивируйте систему через приложение, SMS, телефонный звонок или клавиатуру.
● Уведомления в случае тревоги и изменения состояния системы.
● Оставайтесь на связи через GSM, даже если у вас нет подключения к интернету или ваш домашний Wi-Fi отключен.
● Аудио мониторинг сайта с помощью приложения.
● Встроенная аварийная сирена.
● Литиевый аккумулятор емкостью 600 мАч / 7,4 В обеспечивает более 8 часов работы в режиме ожидания.
● GSM модуль 850/900/1800/1900 МГц
● 433 МГц беспроводной
● Вы можете отправить сигнал тревоги 5 получателям с помощью SMS / вызова, 1 номера быстрого набора и 1 номера уведомления RFID SMS.
● Вес: 1,29 кг

 ● Išmanioji namų signalizacijos sistema su klaviatūra su nereikalinga ličio baterija ir įmontuota sirena.

● Remiantis TUYA platforma – suderinama su visais kitais TUYA suderinamais modeliais TUYA ekosistemoje.
● Naudokite programą DENVER SMART HOME
● Sąranka suderinama su „Alexa“ ir „Google Assistant“.
● Įjungti / išjungti sistemą naudojant APP, SMS, telefono skambutį ar klaviatūrą.
● Pranešimai apie aliarmo ir sistemos būklės pasikeitimus.
● Palaikykite ryšį per GSM, net jei neturite interneto ryšio arba namų „Wi-Fi“ ryšys neprisijungęs.
● Svetainės garso stebėjimas naudojant APP.
● įmontuota avarinė sirena.
● Įtraukta 600 mAh / 7,4 V ličio baterija, skirta daugiau nei 8 val. Budėjimo laikams.
● GSM modulis 850/900/1800/1900 MHz
● 433 MHz belaidis ryšys
● Galite nusiųsti žadintuvą 5 imtuvams per SMS / skambutį, 1 greitojo rinkimo numerį ir 1 RFID SMS pranešimo numerį.
● Svoris: 1,29 kg

 

Weight 0,219 kg
Dimensions 31,0 × 31,0 × 27,0 cm

Brand

Denver

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.