0
Your Cart
Share in

Denver WTA-446 117200000010

 Walkie talkie twin set (2 handsets)

446MHZ Frequency
Transmit power 0.5W
Communication range 3-5KM (in open area)
8 Channels
Channel scan
Backlit display
Auto power saving
Key tone & torch
Dual channel monitor
Built-in VOX function (3 levels)
Roger beep function
Earphone output
Battery capacity indication
10 different call melody tones
Belt clip included for both handsets
If using rechargeable batteries, you can charge the batteries while they are inside the walkie talkie, by using a MicroUSB cable (if using not rechargeable batteries, nothing will happen)
 
Product size: 12.80(w) x 4.85(d) x 3.20(h) cm
Product weight: 0.167
Package size: 13.00(w) x 8.00(d) x 5.50(h) cm 
Divu rāciju komplekts
446MHz frekvence
Pārraides jauda 0,5 W
Sakaru attālums 3-5KM (atklātā vietā)
8 kanāli
Kanālu skenēšana
Displejs ar apgaismojumu
Automātiska enerģijas taupīšana
Taustiņu tonis un lukturītis
Divkanālu monitors
Iebūvēta VOX funkcija (3 līmeņi)
Roger pīkstiena funkcija
Austiņu izeja
Akumulatora jaudas indikācija
10 dažādi zvana melodijas toņi
Abām rācijām komplektā jostas klipsis
Ja izmantojat uzlādējamas baterijas, tās varat uzlādēt, kamēr tās atrodas rācijā iekšā, izmantojot MicroUSB kabeli (nekas nenotiks, ja izmantojat neuzlādējamas baterijas)
 
Produkta izmērs: 12,80 (platums) x 4,85 (dziļums) x 3,20 (augstums) cm
Produkta svars: 0,167
Iepakojuma izmērs: 13,00 (platums) x 8,00 (dziļums) x 5,50 (augstums) cm
Комплект двух раций
446 МГц частота
Мощность передачи 0,5 Вт
Дальность связи 3-5 км (на открытой местности)
8 каналов
Сканирование каналов
Дисплей с подсветкой
Автоматическое энергосбережение
Тон клавиш и фонарик
Двухканальный монитор
Встроенная функция VOX (3 уровня)
Функция звукового сигнала Roger
Выход на наушники
Индикация емкости аккумулятора
10 различных мелодий звонка
Клипса для ремня в комплекте для обоих раций
При использовании перезаряжаемых батарей вы можете заряжать батареи, пока они находятся внутри рации, с помощью кабеля MicroUSB (при использовании неперезаряжаемых батарей ничего не произойдет)
 
Размер продукта: 12,80 (ш) х 4,85 (г) х 3,20 (в) см.
Вес продукта: 0,167
Размер упаковки: 13.00 (ширина) x 8.00 (глубина) x 5.50 (высота) см.

 Dviejų „Walkie talkie“ rinkinių komplektas (2 rageliai)

446MHz dažnis
Perdavimo galia 0,5 W
Ryšio diapazonas 3-5 km (atviroje vietoje)
8 kanalai
Kanalo nuskaitymas
Vaizdas su apšvietimu
Automatinis energijos taupymas
Pagrindinis tonas ir žibintuvėlis
Dviejų kanalų monitorius
Integruota VOX funkcija (3 lygiai)
Rogerio pyptelėjimo funkcija
Ausinių išvestis
Akumuliatoriaus talpos indikatorius
10 skirtingų skambučių melodijų tonų
Diržo segtukas pridedamas abiem telefonams
Jei naudojate įkraunamas baterijas, galite jas įkrauti, kai jos yra racijos viduje, naudodami „MicroUSB“ kabelį (jei nenaudosite ne įkraunamų baterijų, nieko neįvyks)
 
Produkto dydis: 12,80 (plotis) x 4,85 (gylis) x 3,20 (aukštis) cm
Produkto svoris: 0,167
Pakuotės dydis: 13,00 (plotis) x 8,00 (gylis) x 5,50 (aukštis) cm

 

Weight 0,188 kg
Dimensions 14,0 × 14,0 × 8,0 cm

Brand

Denver

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.