0
Your Cart
Share in

Tracer 46351 Multicharger With 3 USB 12-24V TRAADA46351

 The TRACER 12-24V MULTICHARGE 3xUSB 7.2A + PD 18W car charger was created for both the driver and the passengers. It has a total of 3 USB ports for charging mobile devices or navigation as well as a USB-C port with PD 18W function, which allows you to charge selected Macbooks and netbooks that support the newest technology. It is a small and classy-looking device useful on every journey. In total, it supports up to 7.2A.

 
The TRACER MULTICHARGE device consists of three moduls.
●The first is a panel for the driver – the charger is easily mounted in the 12-24V cigarette lighter socket. This part has a built-in standard USB port. It guarantees that the driver stays in close proximity of a 2.4 A power source. They can use this energy to charge a smartphone, tablet, navigation, video recorder or music player. It is compatible with all the accessories mostly needed while driving.
●The second part is a 1.5 m cable that connects both MULTICHARGE charger panels. The length is optimal – doesn’t fail to connect you. The cable does not tangle, does not curl, and easily reaches the rear seats of the vehicle. It is flexible and guarantees stable work for many years and hundreds of thousands of kilometers of journey.
●The third part is a panel intended for passengers in the backseat. For the convenience of users, it is supported by a special sliding buckle, which can be attached to support the seat or newspaper holder in the cover. The charger for the passenger has two USB ports that support up to 3A and are used to charge smartphones, tablets, sport cameras, music players and any other gadgets compatible with this method of charging.

 Auto lādētājs TRACER 12-24V MULTICHARGE 3xUSB 7.2A + PD 18W tika izveidots gan vadītājam, gan pasažieriem. Tam ir pavisam 3 USB porti mobilo ierīču uzlādēšanai vai navigācijai, kā arī USB-C pieslēgvieta ar PD 18W funkciju, kas ļauj uzlādēt noteiktus Macbook un netbook datorus, kas atbalsta jaunākās tehnoloģijas. Tā ir maza un stilīga izskata ierīce, kas noderīga katrā ceļojumā. Kopumā tas atbalsta līdz pat 7.2A.

 
TRACER MULTICHARGE ierīce sastāv no trim moduļiem.
Pirmais ir panelis vadītājam – lādētājs ir viegli uzstādāms 12-24V cigarešu aizdedzinātāja ligzdā. Šai daļai ir iebūvēts standarta USB ports. Tas garantē, ka vadītājs atrodas 2,4 A barošanas avota tiešā tuvumā. Viņi var izmantot šo enerģiju, lai uzlādētu viedtālruni, planšetdatoru, navigāciju, video ierakstītāju vai mūzikas atskaņotāju. Tas ir savietojams ar visiem piederumiem, kas lielākoties nepieciešami braukšanas laikā.
●Otrā daļa ir 1,5 m kabelis, kas savieno abus MULTICHARGE lādētāja paneļus. Garums ir optimāls — netraucē jums savienot. Kabelis nesapinās, nesaritinās un viegli sasniedz transportlīdzekļa aizmugurējos sēdekļus. Tas ir elastīgs un garantē stabilu darbu daudzus gadus un simtiem tūkstošu kilometru garu braucienu.
●Trešā daļa ir panelis, kas paredzēts pasažieriem aizmugurē. Lietotāju ērtībām tam ir speciāla iebīdāmā skava, kuru var piestiprināt pie sēdekļa balsta vai avīzes turētāja. Pasažiera lādētājam ir divi USB porti, kas atbalsta līdz 3A, un tos izmanto, lai uzlādētu viedtālruņus, planšetdatorus, sporta kameras, mūzikas atskaņotājus un citus sīkrīkus, kas ir saderīgi ar šo uzlādes metodi.

 Автомобильное зарядное устройство TRACER 12-24V MULTICHARGE 3xUSB 7.2A + PD 18W создано как для водителя, так и для пассажиров. Оно имеет в общей сложности 3 порта USB для зарядки мобильных устройств или навигации, а также порт USB-C с функцией PD 18 Вт, который позволяет заряжать определенные модели Macbook и нетбуков, поддерживающие новейшие технологии. Это небольшое стильное устройство, которое пригодится в любом путешествии. В общей сложности оно поддерживает до 7,2А.

 
Устройство TRACER MULTICHARGE состоит из трех модулей.
Первая – это панель для водителя – зарядное устройство легко устанавливается в гнездо прикуривателя на 12-24 Вольт. Эта часть имеет встроенный стандартный порт USB. Это гарантирует, что водитель находится в непосредственной близости от источника питания 2,4 А. Они могут использовать эту энергию для зарядки смартфона, планшета, навигации, видеомагнитофона или музыкального плеера. Оно совместимо со всеми аксессуарами, в основном необходимыми во время вождения.
●Вторая часть представляет собой кабель длиной 1,5 м, который соединяет обе панели зарядного устройства MULTICHARGE. Длина оптимальна – вас не связывает. Кабель не спутывается, не скручивается и легко достигает задних сидений автомобиля. Он гибок и гарантирует стабильную работу на протяжении многих лет и сотен тысяч километров пути.
●Третья часть – панель, предназначенная для пассажиров на заднем сиденье. Для удобства пользователей она имеет специальную скользящую скобу, которую можно прикрепить к опоре сиденья или держателю газет. Зарядное устройство для пассажира имеет два USB-порта, которые поддерживают до 3 А и используются для зарядки смартфонов, планшетов, спортивных камер, музыкальных плееров и любых других гаджетов, совместимых с этим методом зарядки.

 Automobilinis įkroviklis „TRACER 12-24V MULTICHARGE 3xUSB 7.2A + PD 18W“ buvo sukurtas tiek vairuotojui, tiek keleiviams. Iš viso jame yra 3 USB prievadai, skirti krauti mobiliuosius įrenginius ar navigaciją, taip pat USB-C prievadas su PD 18W funkcija, leidžiančia įkrauti pasirinktus „MacBook“ ir „netbooks“, palaikančius naujausias technologijas. Tai mažas ir madingas prietaisas, naudingas kiekvienoje kelionėje. Iš viso jis palaiko iki 7,2A.

 
„TRACER MULTICHARGE“ įrenginį sudaro trys moduliai.
●Pirmasis yra skydelis vairuotojui – įkroviklis lengvai įmontuojamas į 12–24 V cigarečių degiklio lizdą. Šioje dalyje yra įmontuotas standartinis USB prievadas. Tai garantuoja, kad vairuotojas yra šalia 2,4 A energijos šaltinio. Jie gali naudoti šią energiją įkraudami išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, navigaciją, vaizdo įrašymo įrenginį ar muzikos grotuvą. Tai suderinama su visais priedais, kurių dažniausiai reikia vairuojant.
●Antroji dalis yra 1,5 m ilgio laidas, jungiantis abu MULTICHARGE įkroviklio skydelius. Ilgis yra optimalus – netrukdo jūsų sujungti. Kabelis nesandarėja, nesilanksto ir lengvai pasiekia transporto priemonės galines sėdynes. Tai lanksti ir garantuoja stabilų darbą daugelį metų ir šimtus tūkstančių kilometrų kelionės.
●Trečioji dalis yra skydelis, skirtas keleiviams ant nugaros sėdynės. Vartotojų patogumui jį palaiko speciali stumdoma sagtis, kurią galima pritvirtinti prie sėdynės ar laikraščio laikiklio dangtelyje. Keleivio įkroviklis turi dvi USB jungtis, palaikančias iki 3A, ir yra skirtos įkrauti išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, sporto kameras, muzikos grotuvus ir bet kurias kitas įtaisus, suderinamus su šiuo įkrovimo būdu.

 

Weight 0,114 kg
Dimensions 11,0 × 11,0 × 16,0 cm

Brand

Tracer

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.