0
Your Cart
Share in

Tracer 46890 Officer 17 TRASTA46890

 Tracer 46890 Cooling Station Officer 17

 
Description
A cooling pad is a must-have for every notebook owner. It helps you to quickly lower the temperature of your laptop, and thus increase its performance and lifespan. Tracer Officer stands out among many accessories of this type available on the market. Why is it worth buying?
 
Functionality and original design
Tracer Officer equals not only protection of your laptop, but also exceptional comfort of use. Take the pad where you work most often and adjust it to your needs – you have a choice of up to 7 different angle positions. You don’t have to worry that your laptop will accidentally slide off the pad – special stoppers will prevent it from moving. Use a USB HUB to connect peripherals and work the way you like – safely and comfortably. The aesthetic aspect of your devices is as important to you as their functionality? Tracer took care of this, giving the Officer Cooling Pad a modern look with blue LED backlight, thanks to which the pad will become a real decoration of your work space.
 
Suitable for notebooks up to 17”.
LED backlight.
Angle adjustment – 7 positions.
Quiet, efficient fans.
Stoppers.
USB HUB.
 
Technical data
Fans running frequency (rpm): 1100
Screen size in inches: 17" wide
USB HUB: Yes
Adjustable fan speed: No

 Tracer 46890 Dzesēšanas stacija Officer 17

 
Apraksts
Dzesēšanas paliktnis ir obligāts priekšnosacījums katram piezīmjdatora īpašniekam. Tas palīdz ātri pazemināt klēpjdatora temperatūru un tādējādi palielināt tā veiktspēju un kalpošanas laiku. Tracer Officer izceļas starp daudziem šāda veida piederumiem, kas pieejami tirgū. Kāpēc ir vērts pirkt?
 
Funkcionalitāte un oriģināls dizains
Tracer Officer nodrošina ne tikai jūsu klēpjdatora aizsardzību, bet arī izcilu lietošanas komfortu. Paņemiet paliktni tur, kur strādājat visbiežāk, un pielāgojiet to savām vajadzībām – jums ir iespēja izvēlēties līdz pat 7 dažādām leņķa pozīcijām. Nav jāuztraucas, ka klēpjdators nejauši noslīdēs no paliktņa – speciālās pēdiņas neļaus tam kustēties. Izmantojiet USB centrmezglu, lai pievienotu perifērijas ierīces un strādātu tā, kā vēlaties — droši un ērti. Jūsu ierīču estētiskais aspekts jums ir tikpat svarīgs kā to funkcionalitāte? Tracer par to parūpējās, piešķirot Officer dzesēšanas paliktnim modernu izskatu ar zilu LED fona apgaismojumu, pateicoties kuram paliktnis kļūs par īstu jūsu darba telpas rotājumu.
 
Piemērots piezīmjdatoriem līdz 17”.
LED fona apgaismojums.
Leņķa regulēšana – 7 pozīcijas.
Klusi, efektīvi ventilatori.
Apstādinātāji.
USB centrmezgls.
 
Tehniskie dati
Ventilatora darbības frekvence (apgr./min.): 1100
Ekrāna izmērs collās: 17 collu plats
USB centrmezgls: Jā
Regulējams ventilatora ātrums: Nē

 Tracer 46890 Охлаждающая станция Officer 17

 
Описание
Охлаждающая подставка необходима каждому владельцу ноутбука. Это поможет вам быстро снизить температуру вашего ноутбука и, таким образом, увеличить его производительность и срок службы. Tracer Officer выделяется среди многих аксессуаров этого типа, доступных на рынке. Почему стоит покупать?
 
Функциональность и оригинальный дизайн
Tracer Officer — это не только защита вашего ноутбука, но и исключительный комфорт использования. Возьмите подставку там, где вы чаще всего работаете, и отрегулируйте ее в соответствии со своими потребностями — у вас есть выбор из 7 различных угловых положений. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваш ноутбук случайно соскользнет с подставки – специальные стопоры предотвратят его смещение. Используйте USB-концентратор для подключения периферийных устройств и работайте так, как вам удобно — безопасно и удобно. Эстетическая сторона ваших устройств так же важна для вас, как и их функциональность? Tracer позаботился об этом, придав охлаждающей подставке Officer современный вид с синей светодиодной подсветкой, благодаря которой подставка станет настоящим украшением вашего рабочего пространства.
 
Подходит для ноутбуков до 17 дюймов.
Светодиодная подсветка.
Регулировка угла – 7 позиций.
Тихие, эффективные вентиляторы.
Стопперы.
USB-концентратор.
 
Технические данные
Частота вращения вентиляторов (об/мин): 1100
Размер экрана в дюймах: 17 дюймов в ширину
USB-концентратор: Да
Регулируемая скорость вентилятора: Нет

 Tracer 46890 aušinimo stoties pareigūnas 17

 
apibūdinimas
Aušinimo padėklą privalo turėti kiekvienas nešiojamojo kompiuterio savininkas. Tai padeda greitai sumažinti nešiojamojo kompiuterio temperatūrą ir taip padidinti jo našumą bei tarnavimo laiką. Tracer Officer išsiskiria iš daugelio tokio tipo priedų rinkoje. Kodėl verta pirkti?
 
Funkcionalumas ir originalus dizainas
Tracer Officer prilygsta ne tik nešiojamojo kompiuterio apsaugai, bet ir išskirtiniam naudojimo patogumui. Paimkite trinkelę ten, kur dažniausiai dirbate, ir pritaikykite ją pagal savo poreikius – galite rinktis iki 7 skirtingų kampų padėčių. Nereikia jaudintis, kad nešiojamasis kompiuteris netyčia nuslys nuo padėklo – specialūs kamščiai neleis jam judėti. Naudokite USB HUB, kad prijungtumėte išorinius įrenginius ir dirbtumėte taip, kaip jums patinka – saugiai ir patogiai. Estetinis jūsų įrenginių aspektas jums toks pat svarbus kaip ir jų funkcionalumas? Tracer tuo pasirūpino, suteikdamas Officer Cooling Pad modernią išvaizdą su mėlynu LED foniniu apšvietimu, kurio dėka padėklas taps tikra jūsų darbo erdvės puošmena.
 
Tinka nešiojamiesiems kompiuteriams iki 17".
LED foninis apšvietimas.
Kampo reguliavimas – 7 padėtys.
Tylūs, efektyvūs ventiliatoriai.
Kamščiai.
USB HUB.
 
Techniniai duomenys
Ventiliatorių veikimo dažnis (rpm): 1100
Ekrano dydis coliais: 17 colių pločio
USB HUB: Taip
Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis: Ne

 

Weight 1,276 kg
Dimensions 38,5 × 38,5 × 8,5 cm

Brand

Tracer

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.