0
Your Cart
Share in

Tracer 47012 TRX-815L TRANIS47012

 Features

• High security level: P-4 recommended for highly classified documents
• Noise level of only 70 dB
• Quick shredding – up to 18 sheets simultaneously
• Shredding credit cards
• Overheating protection
• Automatic Start/Stop
• Shredding staples and paper clips
• Strip for shred of 5×38 mm
• 15 l bin for shreds
 
Technical data
CD/DVD shredding: No
Shreds up to: 8
Credit card shredder: Yes
Capacity (litres): 15
Safety level: P-4
Noise level (dBA): 70
Function of staples destruction: Yes
Overheating protection: Yes
Auto stop function: Yes
Reverse function: Manual
Function of destroying paper clips: Yes

 Funkcijas

• Augsts drošības līmenis: P-4 ieteicams īpaši klasificētiem dokumentiem
• Trokšņa līmenis tikai 70 dB
• Ātra smalcināšana – līdz 18 loksnēm vienlaikus
• Kredītkaršu sasmalcināšana
• Aizsardzība pret pārkaršanu
• Automātiskā palaišana/apstādināšana
• Skavu un papīra saspraužu sasmalcināšana
• Sasmalcinātās strēmeles 5×38 mm
• 15 l tvertne atgriezumiem
 
Tehniskie dati
CD/DVD smalcināšana: Nē
Sasmalcina līdz: 8
Kredītkaršu smalcinātājs: Jā
Tilpums (litri): 15
Drošības līmenis: P-4
Trokšņa līmenis (dBA): 70
Skavu iznīcināšanas funkcija: Jā
Aizsardzība pret pārkaršanu: Jā
Automātiskās apturēšanas funkcija: Jā
Reversā funkcija: manuāla
Papīra saspraužu iznīcināšanas funkcija: Jā
Функции
• Высокий уровень безопасности: P-4 рекомендуется для особо секретных документов
• Уровень шума всего 70 дБ
• Быстрое измельчение – до 18 листов одновременно
• Измельчение кредитных карт
• Защита от перегрева
• Автоматический запуск/остановка
• Измельчение скоб и скрепок
• Измельченные полоски 5х38 мм
• Контейнер 15 л для обрезков
 
Технические данные
Измельчение CD/DVD: Нет
Измельчает до: 8
Измельчитель кредитных карт: Да
Емкость (литров): 15
Уровень безопасности: P-4
Уровень шума (дБА): 70
Функция уничтожения скоб: Да
Защита от перегрева: Да
Функция автоматической остановки: Да
Функция реверса: ручная

Функция уничтожения скрепок: Да 

 funkcijos

• Aukštas saugumo lygis: P-4 rekomenduojamas labai slaptiems dokumentams
• Triukšmo lygis tik 70 dB
• Greitas smulkinimas – iki 18 lapų vienu metu
• Kreditinių kortelių smulkinimas
• Apsauga nuo perkaitimo
• Automatinis paleidimas/išjungimas
• Smulkinti kabės ir sąvaržėlės
• Juostelė smulkinti 5×38 mm
• 15 l šiukšliadėžė smulkinimui
 
Techniniai duomenys
CD / DVD smulkinimas: Ne
Susmulkinama iki: 8
Kreditinių kortelių smulkintuvas: Taip
Talpa (litrais): 15
Saugos lygis: P-4
Triukšmo lygis (dBA): 70
Kabių naikinimo funkcija: Taip
Apsauga nuo perkaitimo: Taip
Automatinio sustabdymo funkcija: Taip
Atbulinės eigos funkcija: rankinis
Sąvaržėlių naikinimo funkcija: Taip

 

Weight 4,550 kg
Dimensions 32,0 × 32,0 × 35,0 cm

Brand

Tracer

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.