0
Your Cart
Share in

Tracer 47149 RES-02ML Car Compressor TRAKOM47149

 Features

Tyre inflator with 3 adaptors
Maximum pressure 10 bar
100 W power
Powered from any 12V power socket
Integrated LED lamp (torch)
60 cm air hose
3 m power cord
Manual indicator
Performance 25 l/min
 
Technical data
Series:Travel & Adventure
Power: <100W
Voltage: 12V
Power cord length (m): 3,0
Regulation: Manometer
Maximum pressure (Bar): 150 PSI (10 bar)
Accessories: 3 nozzles
Cylinder: 19 mm
Air flow: 25 l/min
LED lamp: Built-in
Air flow hose: 60 cm
Pressure indicator: Manometer

 Funkcijas

Riepu piepumpēšanas iekārta ar 3 adapteriem
Maksimālais spiediens 10 bāri
100 W jauda
Darbojas no jebkuras 12V strāvas kontaktligzdas
Integrēta LED lampa (lukturis)
60 cm gaisa šļūtene
3 m strāvas vads
Manuālais indikators
Veiktspēja 25 l/min
 
Tehniskie dati
Sērija: Ceļojumi un piedzīvojumi
Jauda: <100W
Spriegums: 12V
Strāvas vada garums (m): 3,0
Regulēšana: Manometrs
Maksimālais spiediens (bāri): 150 PSI (10 bāri)
Piederumi: 3 sprauslas
Cilindrs: 19 mm
Gaisa plūsma: 25 l/min
LED lampa: iebūvēta
Gaisa plūsmas šļūtene: 60 cm
Spiediena indikators: Manometrs

 Функции

Накачиватель шин с 3 адаптерами
Максимальное давление 10 бар
Мощность 100 Вт
Питание от любой розетки 12 В.
Интегрированная светодиодная лампа (фонарик)
Воздушный шланг 60 см
Шнур питания длиной 3 м
Ручной индикатор
Производительность 25 л/мин
 
Технические данные
Серия: Путешествия и приключения
Мощность: <100 Вт
Напряжение: 12 В
Длина шнура питания (м): 3,0
Регулирование: Манометр
Максимальное давление (бар): 150 PSI (10 бар)
Аксессуары: 3 насадки
Цилиндр: 19 мм
Расход воздуха: 25 л/мин
Светодиодная лампа: Встроенная
Шланг подачи воздуха: 60 см
Индикатор давления: Манометр

 funkcijos

Padangų pripūtimas su 3 adapteriais
Maksimalus slėgis 10 barų
100 W galia
Maitinamas iš bet kurio 12V maitinimo lizdo
Integruota LED lemputė (žibintuvėlis)
60 cm oro žarna
3 m maitinimo laidas
Rankinis indikatorius
Našumas 25 l/min
 
Techniniai duomenys
Serialas: Kelionės ir nuotykiai
Galia: <100W
Įtampa: 12V
Maitinimo laido ilgis (m): 3,0
Reguliavimas: Manometras
Maksimalus slėgis (bar): 150 PSI (10 barų)
Priedai: 3 purkštukai
Cilindras: 19 mm
Oro srautas: 25 l/min
LED lempa: įmontuota
Oro srauto žarna: 60 cm
Slėgio indikatorius: Manometras

 

Brand

Tracer

No more offers for this product!

General Enquiries

There are no enquiries yet.